Zintegrowana logistyka – System 4PL

Optymalizacja kosztów, udoskonalenie operacji ku zwiększeniu efektywności czy dostęp do bazy wiedzy o rynku to najważniejsze z nich, stąd rosnąca popularyzacja usługi 4PL.

4 PL (ang. Fourth party logistics, Integrator Procesów Logistycznych – Logistics Integrator czy Wiodący Operator Logistyczny – Lead Logistics Provider – LLP) – integrator, który łączy zasoby, możliwości i technologię własną oraz innych organizacji w celu zaprojektowania, zbudowania i realizacji kompleksowych rozwiązań dla całego łańcucha dostaw. 4PL koordynuje zatem realizację procesów logistycznych występujących wzdłuż całego łańcucha dostaw swojego klienta, począwszy od dostawców surowców aż do ostatecznych nabywców, a nie tylko na określonym jego odcinku, jak ma to miejsce w przypadku 3PL. [źródło https://www.governica.com/4_PL]

Pojęcie 4PL,pojawiło się w obszarze logistyki 22 lata temu. 4PL integruje wszystkie zasoby usługi 3PL i jest ich swoistą ewolucją, zmierzającą do absolutnej koordynacji oraz realizacji całości procesów logistycznych w łańcuchu dostaw za pomocą innowacyjnych systemów informatycznych. Z raportu Cushman&Wakefield „Urban Logistics”, wynika, iż koszt realizacji dostaw w miastach oscyluje wokół 70 mld euro i w ciągu najbliższych 5 lat może wrosnąć o 7-10%, co stanowi łącznie 50% wszystkich kosztów związanych z łańcuchem dostaw w Europie. Wobec tego tym bardziej zasadne jest wykorzystanie systemu 4PL w ramach jego integracji, co pozwoli znacznie te koszty zredukować.

4PL to rozwiązanie kierowane do przedsiębiorstw z większości branża czy sektorów rynku, niezależnie od ich wielkości. Z powodzeniem funkcjonuje w dużych firmach, które muszą mocno koncentrować się na podstawowej działalności, pozostawiając projektowanie i sterowanie logistyką podmiotom zewnętrznym, również spełnia swoją rolę z mniejszych organizacjach z małymi działami logistyki, które nie mają wystarczającej wiedzy oraz zasobów, aby podążać za zmieniającym się rynkiem logistycznym.

Procesy integracji łańcuch dostaw w systemie 4PL

Aby zagwarantować sprawny przepływ informacji w łańcuchu dostaw oraz udostępniać i przetwarzać dane w raportach odnośnie wszelkich działań w jego obrębie, operatorzy 4PL wspierają swoje przedsięwzięcia zaawansowanymi technologicznie programami, opierającymi się na wielu innowacyjnych modułach. Do elementarnych należą m.in. program SCM SCM (Supply Chain Management;System do Zarządzania Łańcuchem Dostaw), mechanizmy, które pozwalają skutecznie zarządzać projektami, nadzorować komunikację oraz tworzenie i obieg dokumentacji.

Zasób modułów w modelu  4PL danego operatora zależy od zapotrzebowania danego klienta. W kolejce do implementacji pozostają przede wszystkim:

  • ERP (Enterprice Resource Planning) – odpowiada za zarządzania zasobami przedsiębiorstwa
  • WMS (Warehouse Management System) – służy do kompleksowego zarządzania procesami i zasobami magazynu
  • TMS (Transport Management System)  – odpowiada za rejestrację i monitoring transportu z uwzględnieniem optymalizacji tras
  • TQM – monitoruje zarządzanie jakością
  • CRM (Customer Relationship Management) – zarządzanie bazą danych o klientach oraz relacjami z  klientmi,
  • e-procurement – służy do obsługi e-przetargów

i wiele innych w zależności charakteru i potrzeb danej firmy jak np. BI – Buisiness Intelligence (Analityka Biznesowa); MRP II – Manufacturing Resource Planning (System do Zarządzania Zasobami Produkcyjnymi), DMS – Document Management System (System do Zarządzania Dokumentami) czy RCP – Rejestracja Czasu Pracy.

Integracja łańcucha dostaw z uwzględnieniem wszystkich rozwiązań systemowych  pozwoli operatorowi właściwie koordynować , planować, realizować oraz kontrolować działania  na każdym poziomie operacji w czasie rzeczywistym.

Jak funkcjonuje  zintegrowana logistyka 4PL?

Integracja łańcucha dostaw, ,to  koordynacja wszystkich elementów wchodzących w jego zakres, zarządzanie dostawcami i przewoźnikami, obsługa transakcyjna oraz zarządzanie systemami, informacjami, danymi, projektami i docelowo dostarczanymi usługami czy serwisami. Ponadto w ramach systemu 4PL zatrudnia się wyspecjalizowaną i doświadczoną kadrę specjalistów i ekspertów, zarządza wszystkimi podwykonawcami, organizuje przetargi oraz nieprzerwanie dąży do poprawy efektywności i optymalizacji kosztów łańcucha dostaw.

Najistotniejsza w systemie 4PL jest jego niezawodność pod względem informacji i komunikacji, za co odpowiada integracja wszystkich modułów i systemów , dostarczenie odpowiednich narzędzi informatycznych, śledzenie przepływu towaru i przesyłek w czasie rzeczywistym, bieżąca aktualizacja dostępnych danych i ich kontrolowana aplikacja w procesy aby w pełni monitorować przepływ towaru.

Podsumowując, zadaniem 4PL jest odpowiedni dobór i integracja zasobów, technologii, doświadczenia i wiedzy, własnych i innych organizacji, by na bazie synergicznych efektów takiego układu przed wszystkim kształtować wartość dla klienta.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *