Zintegrowana logistyka – System 4PL

Optymalizacja kosztów, udoskonalenie operacji ku zwiększeniu efektywności czy dostęp do bazy wiedzy o rynku to najważniejsze z nich, stąd rosnąca popularyzacja usługi 4PL.

Co jest logistyka 4PL?

4 PL (ang. Fourth party logistics, Integrator Procesów Logistycznych – Logistics Integrator czy Wiodący Operator Logistyczny – Lead Logistics Provider – LLP) – integrator, który łączy zasoby, możliwości i technologię własną oraz innych organizacji w celu zaprojektowania, zbudowania i realizacji kompleksowych rozwiązań dla całego łańcucha dostaw. 4PL koordynuje zatem realizację procesów logistycznych występujących wzdłuż całego łańcucha dostaw swojego klienta. Począwszy od dostawców surowców aż do ostatecznych nabywców, a nie tylko na określonym jego odcinku, jak ma to miejsce w przypadku 3PL. [źródło https://www.governica.com/4_PL]

Pojęcie 4PL,pojawiło się w obszarze logistyki 22 lata temu. 4PL integruje wszystkie zasoby usługi 3PL i jest ich swoistą ewolucją, zmierzającą do absolutnej koordynacji oraz realizacji całości procesów logistycznych w łańcuchu dostaw za pomocą innowacyjnych systemów informatycznych. Z raportu Cushman&Wakefield „Urban Logistics”, wynika, iż koszt realizacji dostaw w miastach oscyluje wokół 70 mld euro i w ciągu najbliższych 5 lat może wrosnąć o 7-10%, co stanowi łącznie 50% wszystkich kosztów związanych z łańcuchem dostaw w Europie. Wobec tego tym bardziej zasadne jest wykorzystanie systemu 4PL w ramach jego integracji, co pozwoli znacznie te koszty zredukować.

4PL to rozwiązanie kierowane do przedsiębiorstw z większości branża czy sektorów rynku, niezależnie od ich wielkości. Z powodzeniem funkcjonuje w dużych firmach, które muszą mocno koncentrować się na podstawowej działalności.  Pozostawiają one projektowanie i sterowanie logistyką podmiotom zewnętrznym, również spełnia swoją rolę z mniejszych organizacjach z małymi działami logistyki, które nie mają wystarczającej wiedzy oraz zasobów, aby podążać za zmieniającym się rynkiem logistycznym.

Procesy integracji łańcuch dostaw w systemie 4PL

Aby zagwarantować sprawny przepływ informacji w łańcuchu dostaw oraz udostępniać i przetwarzać dane w raportach odnośnie wszelkich działań w jego obrębie, operatorzy 4PL wspierają swoje przedsięwzięcia zaawansowanymi technologicznie programami, opierającymi się na wielu innowacyjnych modułach. Do elementarnych należą m.in. program SCM (Supply Chain Management;System do Zarządzania Łańcuchem Dostaw), mechanizmy, które pozwalają skutecznie zarządzać projektami, nadzorować komunikację oraz tworzenie i obieg dokumentacji.

Zasób modułów w modelu  4PL danego operatora zależy od zapotrzebowania danego klienta. W kolejce do implementacji pozostają przede wszystkim:

  • ERP (Enterprice Resource Planning) – odpowiada za zarządzania zasobami przedsiębiorstwa
  • WMS (Warehouse Management System) – służy do kompleksowego zarządzania procesami i zasobami magazynu
  • TMS (Transport Management System)  – odpowiada za rejestrację i monitoring transportu z uwzględnieniem optymalizacji tras
  • TQM – monitoruje zarządzanie jakością
  • CRM (Customer Relationship Management) – zarządzanie bazą danych o klientach oraz relacjami z  klientmi,
  • e-procurement – służy do obsługi e-przetargów

i wiele innych w zależności charakteru i potrzeb danej firmy jak np. BI – Buisiness Intelligence (Analityka Biznesowa); MRP II – Manufacturing Resource Planning (System do Zarządzania Zasobami Produkcyjnymi), DMS – Document Management System (System do Zarządzania Dokumentami) czy RCP – Rejestracja Czasu Pracy.

Integracja łańcucha dostaw z uwzględnieniem wszystkich rozwiązań systemowych.  Pozwoli to operatorowi właściwie koordynować , planować, realizować oraz kontrolować działania  na każdym poziomie operacji w czasie rzeczywistym.

Jak funkcjonuje  zintegrowana logistyka 4PL?

Integracja łańcucha dostaw, to  koordynacja wszystkich elementów wchodzących w jego zakres. Należą do nich” zarządzanie dostawcami i przewoźnikami, obsługa transakcyjna oraz zarządzanie systemami, informacjami, danymi, projektami i docelowo dostarczanymi usługami czy serwisami. Ponadto w ramach systemu 4PL zatrudnia się wyspecjalizowaną i doświadczoną kadrę specjalistów i ekspertów. Dodatkowo, zarządza wszystkimi podwykonawcami, organizuje przetargi oraz nieprzerwanie dąży do poprawy efektywności i optymalizacji kosztów łańcucha dostaw.

Najistotniejsza w systemie 4PL jest jego niezawodność pod względem informacji i komunikacji, za co odpowiada integracja wszystkich modułów i systemów. Kolejno, dostarczenie odpowiednich narzędzi informatycznych, śledzenie przepływu towaru i przesyłek w czasie rzeczywistym. Następnie, bieżąca aktualizacja dostępnych danych i ich kontrolowana aplikacja w procesy aby w pełni monitorować przepływ towaru.

Podsumowując, zadaniem 4PL jest odpowiedni dobór i integracja zasobów, technologii, doświadczenia i wiedzy, własnych i innych organizacji. Cel jest jeden- by na bazie synergicznych efektów takiego układu przed wszystkim kształtować wartość dla klienta.

Jadwiga Żurek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.