The travelling salesman problem in order picking

Warehouse order picking is one of the most time-consuming logistics processes by far, subject to frequent optimizations. Finding the shortest picking paths is the key to success and referred to as the so-called travelling salesman problem (TSP).

Problem komiwojażera w procesie kompletacji towaru

Kompletacja produktów w magazynie jest jednym z najbardziej czasochłonnych procesów logistycznych, a tym samym poddawanym najczęstszym optymalizacjom. Znalezienie najkrótszych ścieżek kompletacyjnych jest kluczem do sukcesu, a definiuje go tzw. Problem komiwojażera (TSP – travelling salesman problem).

Wymiarowanie produktów poprzez analizę rozpoznawania obrazu

Rok 2020 w Arvato Supply Chain Solutions był rokiem intensywnych prac w ramach programu Digital Trasformation Journey. Jednakże, DTJ to nie tylko wdrażanie nowych technologii, ale również pozyskiwanie i budowanie twardych kompetencji ML (machine learning) czy AI (artificial intelligence).