Ramię robotyczne wspierane algorytmami IA

W ramach działu R&D opracowaliśmy innowacyjne, autorskie rozwiązanie do sterowania ramieniem robotycznym za pomocą systemu wizyjnego wspieranego algorytmami AI.

The travelling salesman problem in order picking

Warehouse order picking is one of the most time-consuming logistics processes by far, subject to frequent optimizations. Finding the shortest picking paths is the key to success and referred to as the so-called travelling salesman problem (TSP).

Problem komiwojażera w procesie kompletacji towaru

Kompletacja produktów w magazynie jest jednym z najbardziej czasochłonnych procesów logistycznych, a tym samym poddawanym najczęstszym optymalizacjom. Znalezienie najkrótszych ścieżek kompletacyjnych jest kluczem do sukcesu, a definiuje go tzw. Problem komiwojażera (TSP – travelling salesman problem).

Wymiarowanie produktów poprzez analizę rozpoznawania obrazu

Rok 2020 w Arvato Supply Chain Solutions był rokiem intensywnych prac w ramach programu Digital Trasformation Journey. Jednakże, DTJ to nie tylko wdrażanie nowych technologii, ale również pozyskiwanie i budowanie twardych kompetencji ML (machine learning) czy AI (artificial intelligence).