Innowacja w Arvato Suppy Chain Solutions w Polsce

Innowacja to bardzo szerokie określenie, wszechobecne szczególnie w świecie nowych technologii. Każdy pasjonat komputera czy smartfonu czeka z niecierpliwością, jakie to innowacje pojawią się w nowej wersji sprzętu czy zaktualizowanego systemu. Niektórzy myślą, że tworzenie innowacji zarezerwowane jest tylko dla naukowców i zawsze musi wiązać się z wynalezieniem urządzenia kalibru tablet czy walkman, a tym samym opatentowania ich. Otóż absolutnie nie!

Innovation at Arvato Supply Chain Solutions in Poland

Innovation is a very broad term, especially common in the world of new technologies. Every computer or smartphone enthusiast eagerly waits to see what innovations will appear in a new version of hardware or an upgraded system. Some people think that creating innovations is reserved only for scientists and must always involve the invention of a device of the calibre of a tablet or Walkman and patenting it. Well, absolutely not!

Agile in Logistics

Lean management and agile management are the answer to the need for improvements in process performance management and the implementation of changes in processes. Each approach focuses on a different aspect. While lean management focuses on reducing costs by improving process efficiency and reducing waste, agile goes further – moving towards flexibility and focus that gives the best possible response to the customer’s current needs. How to implement and use agile in logistics?

Agile w logistyce

Lean management oraz agile management są odpowiedzią na konieczność wprowadzenia usprawnień w zarządzaniu efektywnością procesów i wdrażania na nich zmian. Każda z metod koncentruje się na czymś innym. O ile lean koncentruje się na redukcji kosztów poprzez poprawę efektywności działania procesu i ograniczenia marnotrawstwa, o tyle agile idzie dalej – zmierzając w stronę elastyczności i skupienia, które dają możliwie najlepszą odpowiedź na bieżące potrzeby klienta. Jak wdrażać i wykorzystać agile w logistyce?

Nowoczesne rozwiązania informatyczne w logistyce

Logistyka to branża, która wciąż poszukuje nowych rozwiązań w zakresie poprawy efektywności działań, przyspieszenia procesów oraz optymalizacji kosztów. Dynamiczny rozwój zakupów w formule e-commerce sprawił, że firmy, które chcą wygrywać z konkurencją muszą używać coraz bardziej zaawansowanych rozwiązań w zakresie gromadzenia, przetwarzania i analizy danych – a co za tym idzie – korzystać z najnowocześniejszych rozwiązań informatycznych.