Nowoczesne rozwiązania informatyczne w logistyce

Logistyka to branża, która wciąż poszukuje nowych rozwiązań w zakresie poprawy efektywności działań, przyspieszenia procesów oraz optymalizacji kosztów. Dynamiczny rozwój zakupów w formule e-commerce sprawił, że firmy, które chcą wygrywać z konkurencją muszą używać coraz bardziej zaawansowanych rozwiązań w zakresie gromadzenia, przetwarzania i analizy danych – a co za tym idzie – korzystać z najnowocześniejszych rozwiązań informatycznych.

Rozwiązania informatyczne jako nieodzwonym element naszego życia

Nie zadajemy sobie już pytania czy wdrażać nowe systemy IT, ale jak je wybrać, a – wprowadzając innowację – jak powiązać z istniejącymi rozwiązaniami i jak skutecznie zintegrować wszystkie procesy, zapewniając przy tym bezpieczeństwo zarówno transakcji, jak i operacji. To już nie tylko zarządzanie łańcuchem dostaw – które jako proces sam w sobie jest skomplikowane i wymagające. Wyzwanie dla sklepów, e-sklepów oraz całej logistyki stanowi przede wszystkim planowanie i skalowanie oraz jak najszybsza realizacja zamówień klientów.

Logistyka jest dla wielu firm, zwłaszcza po ostatnim roku, obszarem kluczowym. Dynamicznie rosnąca popularność zakupów przez Internet wpłynęła na rozwój e-commerce zwłaszcza w takich obszarach jak: przyjęcie dostaw, magazynowanie, realizacja zleceń wysyłkowych oraz obsługa zwrotów. Jednak nie tylko sprawne zarządzanie przepływem towarów stało się jedną z kluczowych przewag konkurencyjnych firm i marek. Równie istotne okazały się umiejętności analizy oraz pomiaru efektywności działań i wyciąganie z nich wniosków.

W tak wymagającej rzeczywistości biznesowej liczą się szczegóły codziennej pracy: zapewnienie niskiego współczynnika błędów, a co za tym idzie, jakości działań, mającej wpływ na ostateczne opinie klientów, elastyczne reagowanie na zmiany rynkowe, potrzeby konsumenta oraz peaki sprzedażowe czy dynamiczne podejmowanie decyzji „tu i teraz” na podstawie rzeczywistych danych. Te przewagi buduje w logistyce stosowanie nowoczesnych systemów IT oraz posiadanie wsparcia ze strony doświadczonych programistów, inżynierów i konsultantów.

Przewaga konkurencyjna dzięki rozwiązaniom IT

Wiele podmiotów z sektora e-commerce decyduje się na powierzenie procesów logistycznych zewnętrznym partnerom. To ważna decyzja, związana często z potrzebą zmniejszania kosztów, choć coraz częściej także z planami skalowalności biznesów i skupianiem się przez firmy na core swojej działalności. Jednym z argumentów na rzecz współpracy z operatorem logistycznym jest także obszar informatyczny. Partnerzy, tacy jak Arvato, są w stanie zapewnić  firmom nie tylko sprawne funkcjonowanie procesów związanych z przyjęciem, magazynowaniem, kompletacją, wysyłką czy dystrybucją towarów, ale przede wszystkim pozwalają scentralizować wszystkie działania, zapewnić ciągłość pracy, monitorowanie zapasów, zasobów i trendów zakupowych oraz – co kluczowe – zapewniają to, co obecnie liczy się najbardziej: terminowość przetwarzania zleceń (dla wysyłek jest to najczęściej next-day delivery) poprzez ciągłe optymalizowanie swoich procesów i używanie najnowszych technologii, niezawodność pracy poprzez użycie chmurowych i najnowocześniejszych platform informatycznych, oraz elastyczność działań poprzez odpowiednią skalowalność wdrożonych rozwiązań.

Doświadczone zespoły informatyków i programistów dla obsługi procesów logistycznych składają się z działów: administracji systemami, których zadaniem jest rozwijać i utrzymywać w ciągłości działania serwery wirtualne, sieci, systemy baz danych, aby odpowiednio dostarczać moc obliczeniową; konsultantów i programistów SAP, budujących procesy przepływu towarów na magazynach oraz wdrażających modyfikacje optymalizujące te przepływy; programistów interfejsów, OMS, BI, R&D, Digital Solutions , integrujących systemy i nadzorujących wszystkie operacje, przetwarzających dane oraz odpowiadających za raportowanie oraz przeprowadzających badania i wdrażających najnowocześniejsze systemy automatyzacji magazynowej, bazujące na AI, Cloud computing, IoT.

Obszary te są wspierane i jednocześnie kontrolowane przez obszar bezpieczeństwa informacji, którego zadaniem jest zabezpieczyć przetwarzane dane przed ich wyciekiem poprzez działania mające na celu ciągłe podnoszenie bezpieczeństwa, tj. kontrole niewspieranych assetów i systemów, kontrole logów, zarządzanie autoryzacją, badania podatności, itp.

Wiedza i doświadczenie

Wiedza i doświadczenie zespołów informatycznych u operatora stanowi olbrzymie wsparcie zarówno dla nowych firm, jak i prężnie działających podmiotów. Przewaga konkurencyjna budowana w ten sposób to nie tylko usprawnienie mechanizmów związanych z funkcjonowaniem sklepów, sieci, marketplace’ów lub e-sklepów, ale przede wszystkim szybki wzrost efektywności pracy, który w długoterminowej perspektywie prowadzi do rozwoju tych firm i marek. Dla wielu firm budowanie przewagi konkurencyjnej w tych obszarach nie ma sensu, ponieważ wymaga zbyt dużych nakładów inwestycyjnych, czasowych i ludzkich. Wolą skupić się na swoim podstawowym obszarze działania i oddać w zarządzanie prowadzenie logistyki do sprawdzonego partnera jakim jest Arvato Supply Chain Solutions.

Dobra integracja. Najnowsze systemy informatyczne

Pierwszym etapem współpracy pomiędzy operatorem logistycznym a klientem jest sprawna integracja systemów informatycznych obu podmiotów. Skomunikowanie z systemem ERP klienta jest niezbędne do tego, by pozyskując najbardziej aktualne informacje (o zakupie produktu, o brakach w sklepie, o promocji czy zmianie asortymentu) zapewnić jak najbardziej efektywne bieżące działania na wszystkich etapach łańcucha dostaw, ale także aby zaplanować stock pod wysyłkę, prognozować peaki sprzedażowe czy dystrybucję.

Integracja pomiędzy systemami klienta a Arvato odbywa się z wykorzystaniem systemu Seeburger, który jest odpowiedzialny za tłumaczenie komunikatów klienta na komunikaty systemu SAP S4/Hana i modułu SAP WM (Warehouse Management), czyli zintegrowanej platformy oprogramowania do elastycznej, zautomatyzowanej obsługi przetwarzania ruchów towarów i zarządzania zapasami w magazynie.

Przegląd wybranych systemów informatycznych

SAP eWM

Najnowszym rozwiązaniem jest jednak obecnie SAP eWM (Extended Warehouse Management), moduł nowej generacji, uważany za jedno z najlepszych narzędzi do zarządzania gospodarką magazynową (Gartner, June 2021).

SAP eWM nie tylko wspiera zarządzanie zapasami, przesunięciami, inwentaryzacjami czy składowaniem, ale także zapewnia kontrolę oraz przejrzystość wszystkich procesów magazynowych. Pozwala także na ich prognozowanie, dzięki czemu możemy jeszcze lepiej optymalizować procesy przychodzące (przyjęcia), wychodzące i zarządzać cross-dockingiem czy zautomatyzowanymi procesami w magazynie. Słowem – dzięki SAP eWM możemy podejmować decyzje, wdrażać szybsze działania i zwiększać wydajność pracy, ale także prognozować popyt czy planować sprzedaż w peakach B2C i B2B.

Ważnym elementem tego systemu, m.in. dzięki czytelnemu interfejsowi, jest jego zaawansowana analityka, która zapewnia stosunkowo łatwy i szybki dostęp do kluczowych danych i raportów oraz pozwala na ich prezentację w wybranej przejrzystej formie.

Moduł SAP eWM zapewnia także: zaawansowaną obsługę slottingu (rozmieszczania i wydawania produktów), integrację z automatyką magazynową (sterownikami, systemami podajników, automatycznymi pojazdami transportowymi AGV), obsługę terminali przenośnych i systemów RF Picking, Pick by Voice lub Pick to Light oraz oczywiście zarządzanie z wyprzedzeniem dostawami, rozładowanie, obsługę Advance Ship Notice – ASN, RFID, etykietowanie, przepakowywanie, dekonsolidację czy obsługę zwrotów. Wszystkie procesy magazynowe zostają w tym module graficznie zobrazowane i pozwalają na szybką analizę i raportowanie.

SAP eWM to moduł nowej generacji, który zapewnia najwyższą jakość, wydajność i efektywność działań, wymaga jednak posiadania w zespole wdrożeniowym doświadczonych specjalistów i konsultantów SAP.

S/4HANA na Azure

Moduł SAP eWM jest dostępny dla systemu S/4HANA, która stanowi niejako podstawę cyfrową łączącą przedsiębiorstwo z jego klientami, sieciami biznesowymi, Big Data i nie tylko, pozwalając zarządzać zasobami firmy w czasie rzeczywistym. Swoją moc obliczeniową S4/HANA bierze z Azure Microsoft, czyli certyfikowanej przez SAP, najbardziej wydajnej i skalowalnej infrastruktury w chmurze. Takie rozwiązanie pozwala na przetwarzanie większej ilości danych w coraz krótszym czasie.

Seeburger

Aby zapewnić komplementarne funkcjonowanie wszystkich systemów najwięksi operatorzy logistyczni wykorzystują platfomę Seeburger, która jest integratorem różnych systemów klienta z systemem SAP. Dzięki niej możliwa jest pełna integracja procesów biznesowych, oparta na elektronicznej wymianie dokumentów EDI. Seeburger AG niejako „tłumaczy” różne rodzaje komunikatów oraz danych i przekazuje je do SAP – dzięki czemu klienci, którzy korzystają z różnorodnych narzędzi oraz interfejsów nie muszą się martwić tym, w jaki sposób i w jakiej formie te dane trafią do operatora, aby ten mógł odpowiednio wykonać swoją usługę.

SAP TM

Kolejnym ważnym rozwiązaniem informatycznym do obsługi procesów logistycznych jest SAP TM z platformy SAP Supply Chain Execution, przeznaczony do zarządzania transportem. To najnowszy komponent, pozwalający na kompleksowe planowanie i optymalizację wszystkich procesów transportowych (transport drogowy, morski, kolejowy oraz lotniczy czy multimodalny), który dzięki wyborowi najlepszego kuriera pomaga obniżyć koszty transportu oraz monitorować przesyłki na każdym etapie.

Roboty i automatyzacja (AutoStore, Bagsorter, Weasel®)

Współczesne magazyny logistyczne, zwłaszcza te dla branży fashion oraz beauty, coraz mocniej się automatyzują. Automatyzacja zapewnia nie tylko zachowanie ciągłości procesów, „radzenie” sobie z obsługą picków i brakami pracowników, ale także wspiera wiele procesów operacyjnych, przyspieszających alokację w wyznaczonych strefach składowania czy szybką obsługę zwrotów.

Do najnowszych rozwiązań w tym zakresie, już stosowanych przez największych operatorów logistycznych, należy zaliczyć m.in.:

AutoStore – system składowania, oszczędzający do 80 proc. powierzchni, zapewniający najwyższą gęstość składowania spośród wszystkich systemów automatycznego magazynowania i wymagazynowania (ASRS). AutoStore to elastyczne i modułowe rozwiązanie z zakresu robotyki, które można dostosować do danego budynku, a gdy potrzeby firmy się zwiększą – łatwo rozbudowywać bez przerywania operacji magazynowych.

Bagsorter – zautomatyzowany system sortowania, który automatyzuje zarządzanie zwrotami i sprawia, że proces jest znacznie wydajniejszy. Dzięki temu rozwiązaniu zmniejszone zostają odległości do pokonywania w magazynie, a tym samym wzrasta wydajność operacyjna, co ma przede wszystkim znaczenie podczas peaków wysyłkowych. Towary, głównie ze zwrotów trafiają do specjalnych worków, które stają się ich miejscem magazynowania.

Weasel® – bezobsługowy i elastyczny system transportu towarów na potrzeby logistyki magazynowej i produkcyjnej (system wózków). Pojazdy WEASEL® zapewniają elastyczny i bardzo wydajny transport pojemników i kartonów, a nawet towarów podwieszanych.

Power BI

Komplementarny wobec wszystkich wymienionych przeze mnie systemów, niezbędny do raportowania online statusów zamówień, dający możliwość efektywnej analizy w czasie rzeczywistym, monitorowanie operacji oraz podejmowanie trafnych decyzji jest system Microsoft Power BI (Business Intelligence).

Pomaga on organizacjom gromadzić, zarządzać, przetwarzać i analizować dane z różnych źródeł za pomocą przyjaznego dla użytkownika interfejsu. Wizualizuje dane, pozwala na ich publikację i równoległą pracę. To narzędzie niezbędne do obsługi współczesnych procesów e-commerce.

Rozwiązania logistyczne w służbie logistyce

Nowe technologie w ciągu ostatnich lat dynamicznie zmieniały procesy w magazynach oraz cały e-commerce. Pozwalały zagwarantować firmom i markom efektywną obsługę wszystkich procesów magazynowych, sprawne operacje logistyczne, efektywną obsługę zwrotów oraz automatyzowały procesy przekazywania komunikatów i kontrole jakości działań. Przede wszystkim jednak wpłynęły na szybkość działań, pozwoliły wyeliminować błędy i zoptymalizować koszty.

Aby firmy i e-sklepy nie musiały być na bieżąco z najnowszymi systemami i aplikacjami, inwestować w nie oraz by mogły skoncentrować się na core swojej działalności powinny ten obszar działań powierzyć operatorowi logistycznemu, posiadającemu doświadczony zespół specjalistów IT.

Doświadczenie grupy Arvato Supply Chain Solutions, zatrudniającej tylko w Polsce ponad 100 konsultantów SAP, programistów i specjalistów IT sprawia, że współpracujące z nami firmy nie muszą obawiać się o bezpieczeństwo danych i operacji, ponieważ korzystamy ze sprawdzonych systemów, zapewniamy profesjonalny system redundancji i backupu oraz jesteśmy w stanie minimalizować błędy, zapewniając bardzo wysokie SLA (Service Level Agreement). Dodatkowo – możemy z łatwością skalować działania, ponieważ dzięki m.in. wykorzystywaniu serwera w chmurze jesteśmy w stanie obsługiwać wszystkie peaki sprzedażowe, zaś dzięki standaryzacji naszych procesów – zapewnić rozwój biznesu naszych klientów np. w innej lokalizacji czy kraju.

 

 

Krystian Brydzki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *