Kontakt

Więcej informacji o przetwarzaniu danych możesz znaleźć w sekcji Polityka prywatności.

Inspektor Ochrony Danych

Agata Kasprzak

e-mail: iod@arvato-scs.com

ARVATO POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000007209, wysokość kapitału zakładowego: 19.326.500,00 PLN, nr rejestrowy BDO: 000008105, ul. Kolejowa 150 62-064 Plewiska k. Poznania