Analityka w Arvato Supply Chain Solutions

W Arvato SCS stawiamy na najlepsze rozwiązania, dlatego w 2014 roku zdecydowaliśmy się na wybór narzędzia SQL Server firmy Microsoft. W początkowej fazie skupiliśmy się na obszarach: IT oraz Controllingu, gdzie przetwarzamy duże ilości informacji. Chcieliśmy pokazać, że możemy w sposób przystępny zapewnić dostęp do wiarygodnych danych (z poziomu plików Excel, jak również narzędzi webowych).

Analytics at Arvato Supply Chain Solutions in Poland

At Arvato SCS, we opt for the best solutions, which is why in 2014 we decided to choose Microsoft SQL Server tool. In the initial phase, we focused on the IT and Controlling areas, where we process large amounts of information. We wanted to show that we could provide access to reliable data (from Excel files as well as web tools) in an easy way.