Informacje o administratorze danych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest spółka pod firmą: ARVATO POLSKA z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000007209, wysokość kapitału zakładowego: 19.326.500,00 zł, NIP: 5270203276,

2) Inspektorem ochrony danych u ADO jest:

Pani Agata Kasprzak

Pełnomocnik Dyrektora Generalnego ds. Bezpieczeństwa Informacji

a) email: iod@arvato-scs.com

b) korespondencja listowa: Inspektor Ochrony Danych – Agata Kasprzak

Arvato Polska Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 150

62-064 Plewiska

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingowym na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (tj. zgoda na przetwarzanie danych osobowych);

4) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów współpracujących.

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu prowadzenia przez ADO newslettera;

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym; ich podanie jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nieprzesyłanie Pani/Panu informacji marketingowych/handlowych;

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.