Zintegrowana logistyka – System 4PL

Optymalizacja kosztów, udoskonalenie operacji ku zwiększeniu efektywności czy dostęp do bazy wiedzy o rynku to najważniejsze z nich, stąd rosnąca popularyzacja usługi 4PL.