Brexit – przygotowani na każdy scenariusz

Zjednoczone Królestwo ma wyjść z UE. Negocjatorzy z Brukseli i Londynu planowali dojść do porozumienia do 12 kwietnia, lecz termin ten znów został przesunięty, tym razem do końca października 2019. Możliwe wyjście Wielkiej Brytanii z Unii bez umowy może mieć istotne skutki dla globalnego handlu i w związku z tym także dla logistyki. Mając to na uwadze, Arvato Supply Chain Solutions już ponad rok temu wprowadziło wstępne środki mające na celu jak najlepsze przygotowanie naszych klientów na taki scenariusz.

Przyjmując znaną datę wyjścia, liczyliśmy od tyłu, aby ustalić, kiedy najpóźniej musimy zacząć przygotowania do obsłużenia za pomocą dostępnych zasobów jak największej liczby klientów – tłumaczy Sonja Holz, dyrektor ds. celnych i handlowych w Arvato SCM Solutions. W kwietniu 2018 roku odbyły się pierwsze wewnętrzne spotkania oraz webinaria, na których przedstawiono i rozważono różne scenariusze wyjścia. Pracownikom odpowiedzialnym za skutki Brexitu w różnych jednostkach biznesowych regularnie przesyłano szczegółowe i zaktualizowane informacje na temat statusu negocjacji oraz szczegółów technicznych i planowania awaryjnego.

Następny etap rozpoczął się w październiku 2018 roku. W każdej jednostce biznesowej wyznaczono lidera projektu, który za pomocą szczegółowego kwestionariusza zbierał informacje od klientów, aby później móc pracować z nimi przy planowaniu środków przygotowawczych. W tej niezwykle zawiłej sprawie jest ważne, aby przekazywać naszym klientom wszystkie istotne dane i informacje już na początku, a nie gdzieś pośrodku procesu. To jedyny możliwy sposób udzielania skutecznego wsparcia – mówi Holz. Pracowaliśmy, wychodząc z założenia, że firmy bez strategii ds. Brexitu będą potrzebować przynajmniej trzech miesięcy na przygotowanie się na niego – dodaje.

Dodatkowe koszty nie są największym problemem

Ostatni krok w przygotowaniach jest obecnie najtrudniejszy. Pełna gotowość oznaczałaby również udostępnienie wszystkich dokumentów niezbędnych do importu i eksportu towarów. Jednakże obecnie zainteresowane firmy pracują głównie na podstawie planów awaryjnych, gdyż wciąż nie ma obowiązujących przepisów ani procedur na okres po Brexicie. Niepewna sytuacja prawna powoduje, że wszystkie zainteresowane strony mają duże trudności z przygotowaniem się na nową sytuację.

W przypadku nieuporządkowanego Brexitu takie wyroby jak np. ubrania będą objęte cłem w wysokości 12 proc. Koszty są tylko jednym z aspektów międzynarodowej wymiany towarów; są normalną częścią handlu – komentuje Holz. Dużo ważniejsze jest to, jak poradzić sobie z tzw. „pozataryfowymi barierami handlu”, takimi jak licencje, standaryzacja lub inspekcje i odpowiedzieć sobie na pytania: które licencje są niezbędne do importu i eksportu leków? Czy wciąż mogę importować towary ze znakiem CE?

Odpowiedzi na te i wiele innych pytań można znaleźć tylko w scenariuszach informacyjnych i przejściowych. Obowiązują one tylko przez ograniczony okres po „twardym” Brexicie, mimo że te kwestie będą miały daleko idące konsekwencje zarówno dla naszych klientów, jak i dla nas. Pomimo niepewnej sytuacji wiele firm przyjmuje postawę wyczekującą i obserwuje, co się będzie działo. Sonja Holz nigdy nie brała pod uwagę takiej postawy, podkreślając: Wyjście Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej oznacza nie tylko ogromne opóźnienia i dodatkowe koszty, ale również, a może przede wszystkim, bardziej złożone procedury i więcej biurokracji. Staramy się przygotować na to w najlepszy z możliwych sposobów, wykorzystując dostępne zasoby oraz informacje. Nasi klienci już wcześniej informowali nas o tym, jak zmienią się ich przepływy towarów oraz finanse. Następnie ocenialiśmy ich procesy i razem opracowywaliśmy rozwiązania.

Arvato Supply Chain Solutions przygotowuje swoich klientów na Brexit

Często omawianym tematem jest zarządzanie danymi podstawowymi. Tak jak wszystkie pozostałe państwa trzecie, będziemy mieli obowiązek wypełniać i przetwarzać dodatkowe dokumenty, nawet w celu przedłożenia deklaracji celnej. Jednak nie mamy żadnej jasności co do tego, jak będzie to wyglądało w przypadku Zjednoczonego Królestwa. Możliwe, że będzie potrzebnych od dwóch do pięciu dokumentów – tłumaczy Lisa Marx, starszy menedżer w zespole ds. celnych i handlowych.

Będzie to wyzwanie głównie dla firm, które nie mają własnego działu ds. celnych i nie są zaznajomione z obowiązującymi wymogami prawnymi i przepisami. Dokonywanie formalności celnych z takimi państwami trzecimi, takimi jak USA, Rosja czy Chiny to rutynowa procedura dla naszych pracowników. Wiedzą bardzo dobrze, jakie formularze trzeba wypełnić, gdzie i do kiedy trzeba je złożyć i na co trzeba zwrócić szczególną uwagę – zauważa Lisa Marx, która uważa, że Arvato Supply Chain Solutions  jest dobrze przygotowane do tego, aby zmierzyć się z wyzwaniami stojącymi przed Zjednoczonym Królestwem.

W międzyczasie Arvato Supply Chain Solutions przygotowało na Brexit klientów ze wszystkich branż. Po pierwsze, musimy mieć pewność, że operacje biznesowe naszych klientów będą mogły zachować płynność. To pierwszy priorytet – zauważa Marc Hansmann z działu grupy ds. controllingu i strategii w Arvato Supply Chain Solutions, który koordynuje przygotowania do Brexitu we wszystkich jednostkach biznesowych. Specjalnym wyzwaniem w tym projekcie jest wpływ decyzji politycznych nie tylko na nasze procesy, ale także na naszych klientów, firmy transportowe oraz innych usługodawców – dodaje Hansmann.

Mierząc się z tymi wyzwaniami, Arvato Supply Chain Solutions czerpie przede wszystkim z doświadczenia w różnych branżach zgromadzonego na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat, zarówno w zakresie logistyki, jak i ceł oraz zgodności z przepisami. Możemy zaoferować naszym klientom wartość dodaną, której nie uzyskaliby na tym poziomie od żadnego innego dostawcy usług logistycznych – mówi Sonja Holz. Jednocześnie połączenie know-how z zakresu logistyki oraz wiedzy na temat ceł jest istotną cechą, która wyróżnia nas na tle konkurencji – dodaje.

Obsługa celna: szansa

W trakcie negocjacji między Zjednoczonym Królestwem a Europą postanowiono, że przepływ towarów transportowanych za pośrednictwem środków przystosowanych do przewożenia ładunków tocznych i pojazdów (Eurotunel) musi być regulowany na granicy, nawet gdy jest jasne, że po stronie brytyjskiej nie będzie wystarczającej liczby personelu ani możliwości informatycznych, aby przetworzyć dużą liczbę deklaracji celnych.

Jednym z rozwiązań może być pozwolenie firmom posiadającym pozwolenie celne na wjeżdżanie ciężarówkami bezpośrednio na teren zakładów. Tym sposobem granica dla Arvato Supply Chain Solutions przesunie się do naszego zakładu w Hams Hall, gdzie będziemy mogli zająć się obsługą celną. To pozwoliłoby nam, a tym samym naszym klientom, zaoszczędzić wiele czasu i pieniędzy – analizuje Sonja Holz, twierdząc, że dzięki temu możliwe będzie uniknięcie spodziewanego w związku z Brexitem chaosu na granicy. Arvato Supply Chain Solutions składa obecnie wnioski o niezbędne pozwolenia.

Wyjście Zjednoczonego Królestwa z UE będzie miało znaczący wpływ na międzynarodową branżę logistyczną i transportową. Jednakże Holz wciąż patrzy w przyszłość z optymizmem, podkreślając: Niezależnie od tego, jak sytuacja się rozwinie, przygotowaliśmy się na każdy scenariusz. Będziemy udzielać naszym klientów skutecznego i regularnego wsparcia w tej trudnej sytuacji.

Logistyka w UE po Brexicie

Na całym świecie rosną obawy związane z „twardym” Brexitem. Jaki może mieć on wpływ na Arvato Supply Chain Solutions w Zjednoczonym Królestwie?

„Twardy” Brexit będzie z pewnością wiązał się z istotnymi ryzykami oraz potencjalnymi zakłóceniami w łańcuchach dostaw naszych klientów. Biorąc pod uwagę nową i trudną sytuację, zwłaszcza w zakresie importu towarów oraz obsługi celnej, jest bardzo prawdopodobne, że konieczne będą krótkoterminowe kroki, np. zwiększenie zapasów w Wielkiej Brytanii lub przeniesienie operacji w zakresie sprzedaży z centralnych lokalizacji w UE bezpośrednio do Zjednoczonego Królestwa.

Jak ważna jest dla Arvato Supply Chain Solutions działalność w Zjednoczonym Królestwie i jakich zmian oczekuje Pan po Brexicie?

Zjednoczone Królestwo to jeden z największych europejskich rynków e-handlu, dlatego jest ważne dla wszystkich naszych klientów. I tak pozostanie po podjęciu decyzji w sprawie Brexitu. Oznacza to jednak, że musimy jak najszybciej uporać się z tematami, które wymagają dłuższego czasu przygotowania. Chodzi na przykład o szybkie zorganizowanie dodatkowej przestrzeni magazynowej czy opracowanie innowacyjnych rozwiązań IT na erę po Brexicie. Nie mamy czasu do stracenia.

Jakie przygotowania podjęło Arvato Supply Chain Solutions?

Współpracujemy ściśle z zainteresowanymi klientami w celu zminimalizowania możliwych ryzyk. Na przykład stworzyliśmy grupę zadaniową ds. handlowych, która ocenia kroki, które mogą zostać podjęte w przypadku Brexitu bez umowy, w celu zoptymalizowania transportu towarów naszych klientów do Zjednoczonego Królestwa. W międzyczasie przyjęliśmy właściwą pozycję i opracowaliśmy szereg rozwiązań krótko- i długoterminowych, które z pewnością będą przydatne w takim scenariuszu.

Leszek Gawinowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *