Jak operator logistyczny może pomóc w rozwoju sprzedaży międzynarodowej (CBEC)?

Nikt nie ma wątpliwości, że rozwój firm zależy m.in. od ekspansji i rozwoju strategii wejścia na międzynarodowe rynki. Cross border e-commerce rozwija się skutecznie, choć w ostatnich latach zarówno pandemia, jak i recesja wpłynęły na nieco mniejsze wzrosty sprzedaży w formule CBEC. Jednak eksperci podchodzą do sprzedaży międzynarodowej optymistycznie, szacując, że do 2032 roku osiągnie roczną stopę zwrotu (CAGR) na poziomie prawie 16 proc. . Czy i w jaki sposób operatorzy logistyczni mogą pomóc w rozwoju sprzedaży międzynarodowej?

Sprzedaż międzynarodowa e-commerce

O ile jeszcze dekadę, a nawet kilka lat temu rozważano, czy warto ponosić koszty wejścia w sprzedaż w formule CBEC, o tyle ten temat zamienił się na rozważania na temat skuteczności konkretnych strategii, wyboru danego rynku, wyjścia poza Europę czy zakładanego tempa wzrostu. Słowem – sprzedaż online za granicą się dzieje, rozwija dynamicznie i nikt nie zadaje już pytania, czy to się opłaca. A że się opłaca – to oczywiste.

Według danych Izby Gospodarki Elektronicznej CBEC okazuje się bardziej opłacalny niż krajowa e-sprzedaż, a – co więcej – daje firmom większą stabilność przychodów, ponieważ jest odporny na wahania koniunkturalne. W Raporcie „Cross-border e-commerce. Marka bez granic” dane są jednoznaczne – aż 17 proc. firm, które wprowadziły CBEC do swoich działań zanotowało wzrosty sprzedaży powyżej 20 proc. w skali roku. Obecnie, gdy działania w zakresie dotarcia i obsługi klientów, a także tworzenia wzorców zakupowych konsumentów z całego świata może wspierać także AI, sprzedaż zagraniczna wydaje się jeszcze prostsza i skuteczniejsza, a grupa targetowa rozszerza się wraz z każdym krajem, do którego planujemy dotrzeć.

54 proc. globalnych konsumentów chce zwiększyć ilość międzynarodowych zakupów online. Już nie boimy się tych zakupów, ponieważ aż 61 proc. z nas postrzega międzynarodowych sprzedawców jako godnych zaufania, a 65 proc. nie ma obaw o bezpieczeństwo swoich danych osobowych i finansowych podczas tych zakupów.

Jednak to koszty wysyłki i przejrzystość są uznawane za najważniejsze czynniki przy ocenie polityki wysyłkowej międzynarodowych sprzedawców (41 proc.), a długi czas przetwarzania zwrotów stanowi jak do tej pory największe wyzwanie (47 proc.)[2].

Wpływ recesji i inflacji były dwoma głównymi wyzwaniami w transgranicznym handlu elektronicznym przewidywanymi przez specjalistów ds. łańcucha dostaw w 2023 oraz w 2024 roku. Na drugim miejscu znalazły się koszty wysyłki, a wielu ekspertów podkreśla jeszcze takie kwestie jak: międzynarodowa niestabilność wśród dostawców oraz opóźnienia dostaw.

Pomimo iż wiele danych jest bardzo obiecujących dla branży – analizy rynku CBEC koncentrują się głównie na e-sprzedaży B2C, a coraz więcej podmiotów decyduje się także na sprzedaż B2B, wiedząc, że zapewnia ona stabilność dochodów, a nierzadko jest wymagana przez firmy, które operatorom logistycznym chcą zlecić obsługę obu tych kanałów. Tu zadania w zakresie CBEC robią się jeszcze bardziej skomplikowane. Dostawy do magazynu, dostawy do sklepu stacjonarnego, a następnie dostawy do klienta ostatecznego to cały kompleksowy proces, do obsługi którego potrzeba doświadczonego partnera logistycznego.

Jakie są główne zadania logistyki międzynarodowej?

Jeśli aż 39 proc. polskich e-sprzedawców prowadzi swoje działania także na zagranicznych rynkach[3], bez wątpienia potrzebują doskonałego partnera to obsługi CBEC.

Logistyka międzynarodowa to bowiem nie tylko zarządzanie zamówieniami. To wieloobszarowe zadanie, w skład którego wchodzi oczywiście obsługa zamówień, kompletacja i pakowanie, magazynowanie i dystrybucja, a także transport międzynarodowy i zarządzanie całym łańcuchem dostaw, ale przede wszystkim to proces obsługi klienta i konsumenta od A do Z, oparty o znajomość przepisów prawa danego kraju, formalności i procedur celnych, kwestie walut, analizę danych, obsługi zwrotów i całego zarządzania ryzykiem – które w CBEC znacząco różni się od sprzedaży krajowej, ponieważ musi uwzględniać między innymi takie elementy jak: zmienne warunki polityczne, nowe regulacje handlowe i zawirowania gospodarcze i wiele innych.

Wielu operatorów logistycznych rozwija swoje kompetencje w jednej dziedzinie albo w jednym kraju czy obszarze geograficznym. Wielu, zwłaszcza tych, którzy mają swoje oddziały na całym świecie, rozwija się w pełnej obsłudze logistycznej, w fulfillmencie czy logistyce 4PL.

Firmy, które powierzyły operatorom zadania transgraniczne i zastosowały outsourcing logistyki, mogą skoncentrować się na core swojej działalności i budowaniu dalszych strategii rozwojowych na zagranicznych rynkach.

Podsumowując, sprzedaż transgraniczna to skomplikowany, ale obiecujący obszar dla polskich e-przedsiębiorców. W obliczu lokalnego spowolnienia gospodarczego, może okazać się kluczową strategią dla firm chcących przetrwać i osiągnąć długoterminowy sukces. Kluczem do powodzenia jest dogłębne zrozumienie wyzwań związanych z sprzedażą cross-border, wykorzystanie potencjału rynków zagranicznych i skuteczne zarządzanie logistyką, najlepiej poprzez współpracę z doświadczonym partnerem logistycznym.

Korzyści ze współpracy z doświadczonym operatorem logistycznym z zakresie CBEC

  1. Doświadczenie

Zwłaszcza te podmioty, które dopiero myślą o wejściu na rynki zagraniczne, powinny docenić wiedzę, logistyczne know-how i doświadczenie partnera logistycznego w wielu zakresach: planowania, tworzenia procesów, wprowadzania usprawnień, a także działań stricte operacyjnych.

  1. Niższe koszty

Współpraca z operatorem logistycznym sprawia, że firmy mogą skupić się na kluczowych aspektach swojej działalności, powierzając takie inwestycje jak np.: budowa lub wynajem magazynu, stworzenie infrastruktury, zakupienie systemów, zatrudnienie pracowników i wiele innych obszarów operatorowi. Zaś w przypadku firm, w których sprzedaż mocno zależy od danego sezonu i które notują najpierw peaki, a następnie spadki sprzedaży, to właśnie od operatora zależy dobre planowanie zasobów magazynowych i odpowiednie nimi zarządzanie.

  1. Pełna infrastruktura logistyczna i IT

To na operatorze logistycznym ciąży obowiązek zapewnienia takiej infrastruktury: logistycznej i technologicznej, która jest niezbędna do obsługi całego procesu. Systemy WMS, Power BI, integracje z systemami klienta, automatyzacja procesów  – to wybrane elementy, o których posiadanie i dostosowanie do potrzeb klienta zadba operator.

  1. Obsługa z jednego lub wielu magazynów

Operatorzy logistyczni mogą zarządzać logistyką, korzystając np. z jednego magazynu w Europie lub, w przypadku dużych wolumenów i wysokich wymagań klientów wobec dostawy, rozproszyć magazyny w różnych lokalizacjach. Taka strategia skraca czas dostarczania produktów i zwiększa efektywność procesów.

  1. Znajomość przepisów prawa w danym kraju

Sprzedaż cross border e-commerce wymaga od podmiotów prowadzących działalność znajomości przepisów prawa, formalności i procedur związanych między innymi z obsługą podatkową, prawną, celną. Operator logistyczny bierze na siebie znajomość tych przepisów, bycie z nimi na bieżąco, tworzenie i uaktualnianie dokumentacji związanej z importem oraz eksportem, przewalutowaniem, tłumaczeniem, a także reguluje wszelkie opłaty i podatki. To on odpowiada także za znajomość prawa transportowego oraz przepisów związanych na przykład z czasem pracy kierowców.

  1. Zarządzanie zwrotami

Konsumenci kupujący online na całym świecie mają wysokie oczekiwania, ale też wiele obaw. O ile te, związane z bezpieczeństwem czy kompatybilnością systemów płatności są coraz mniejsze, o tyle wciąż pozostają obawy dotyczące procesu obsługi zwrotów i reklamacji, a zwłaszcza ich ceny, długiego czasu rozpatrywania i w ogóle samej możliwości. Usługi dodane (VAS) to ważny element łańcucha dostaw, które nie tylko pomagają w procesie zwrotów, lecz umożliwią również dostosowanie towarów do specyfiki danego kraju (np. insertowanie instrukcji w danym języku, czy wgrywanie oprogramowania do sprzętu elektronicznego zgodnie z wymaganiami konkretnego kraju).

***

E-sprzedawcy wychodzą na rynki zagraniczne coraz śmielej. Podkreślają, że dzięki temu są w stanie pozyskać nowych klientów na kolejnych rynkach, a także, że mogą sprzedawać swoje produkty po wyższych cenach niż na rynku krajowym. To ważny argument dla ponad 71 proc.[4] firm. Jednak CBEC to także sprzedaż, która jest dużo bardziej wymagająca i wielowątkowa. To dlatego warto w tym obszarze podjąć się współpracy z doświadczonym operatorem logistycznym.

[1,4] Dane DataHorrizon Research, za: https://eizba.pl/wp-content/uploads/2024/01/Raport-e-Izby_Cross-border_e-Commerce_Marka_bez_granic_2024_skrot.pdf

[2] https://www.airwallex.com/newsroom/cross-border-ecommerce-2024-report

[3] https://www.logistyczny.com/aktualnosci/glos-z-rynku/item/8260-raport-kierunek-cross-border-e-commerce

Leszek Gawinowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *