Logistyka produktów TECH

Duża wartość produktów i ich krótki cykl życia, duże wahania popytu, konkurencyjne rynki i sezonowość sprzedaży – ta specyfika branży high-tech sprawia, że wymagania względem jej logistyki są wyjątkowo wysokie. Co trzeba wiedzieć, by usprawnić procesy logistyczne w branży high-tech?

Logistyka TECH obejmuje między innymi elektronikę użytkową, sprzęt RTV oraz małe i duże AGD. Branżę można także podzielić nieco bardziej szczegółowo na: tzw. white goods, małe AGD, brown goods oraz grey goods. White goods to m.in. pralki, lodówki, kuchenki; zaś do „małego AGD” należą: mały sprzęt kuchenny, miksery, blendery. Brown goods to telewizory, sprzęt audio, wideo, konsole; zaś grey goods to sprzęt komputerowy i akcesoria.

Logistyka i transport tego rodzaju towarów charakteryzuje się znacznie wyższymi wymaganiami i standardami. Towary musimy przewieźć bezpiecznie i bez uszkodzeń. Produkty gabarytowe potrzebują wiele miejsca w magazynie, a także podczas transportu, a produkty wysoce wartościowe – odpowiednich zabezpieczeń. Obsługa musi być zatem kompleksowa, a zespół do pracy z produktami TECH – kompetentny i przeszkolony. Takie standardy pracy może zapewnić tylko doświadczony w tym segmencie łańcucha dostaw operator.

Magazyny dla branży TECH

Bezpieczeństwo

Kluczowym zagadnieniem przy budowanie i planowaniu magazynu jest zadbanie o bezpieczeństwo składowanych w nim produktów.

W branży TECH kluczowe jest np. wdrożenie najwyższych standardów kodowania na etykietach dystrybucyjnych, aby zapewnić identyfikację produktu na każdym kroku łańcucha dostaw. Oprócz kodu EAN, producenci dla części produktów (np. telefony komórkowe czy laptopy) stosują także tzw. serial numer, czyli unikalny numer seryjny danego urządzenia. To on jest wykorzystywany w całej dokumentacji produktu, także w dokumentach sprzedażowych czy gwarancyjnych.

Dla produktów TECH stosuje się najnowocześniejsze systemy magazynowania i monitorowania – zarówno dostępności produktów, jak i ich ścieżki w całym łańcuchu logistycznym. Magazyny powinny być także dostosowane do wymagań międzynarodowych. Najlepiej, by posiadały certyfikaty TAPA, które potwierdzają utrzymywanie wysokich standardów bezpieczeństwa dla wyrobów o wysokiej wartości.

Odrębną kwestią jest składowanie produktów niebezpiecznych (ADR), do których w branży TECH zalicza się wyroby zawierające baterie.

Składowanie i kompletacja

W magazynach dla branży TECH zwłaszcza tych, obsługujących zróżnicowane grupy towarów, należy gruntowanie przemyśleć i zaplanować system składowania i ścieżki kompletacji.

W przypadku produktów gabarytowych stosuje się składowanie blokowe oraz oczywiście standardowe regały wysokiego składu. W przypadku produktów mniejszych używamy  systemów regałów półkowych, które ustawiamy na poziomie zero lub, budując antresolę, uruchamiamy kolejne piętra z regałami w magazynie.

Oczywiście z pomocą przychodzi nam technologia i dlatego w magazynach zobaczymy już rozwiązania typu AutoStore – szczególnie przydatne dla mniejszych produktów oraz systemy Shuttle – stosowane dla średniej wielkości produktów/opakowań zbiorczych.

Należy zaplanować także wydzielenie stref na te o ograniczonym dostępie, a także do usług VAS, w tym naprawy uszkodzeń i obsługi zwrotów.

Systemy

Produkty z tzw. branży TECH podlegają wielu sezonowym wpływom. Peaki sprzedażowe związane są na przykład z wprowadzaniem nowości: nowego modelu telefonu czy nowej konsoli do gier. Dlatego tak ważne jest przygotowanie odpowiedniej infrastruktury magazynowej wraz z bezpiecznym i skalowalnym systemem informatycznym (WMS), dzięki któremu stany dostępności produktów – w sklepach lub e-sklepach – będą stale monitorowane.

Pracownicy w magazynie

Najnowocześniejsze magazyny obsługujące klientów z branży TECH posiadają wiele systemów zabezpieczeń mechanicznych i elektronicznych dla przechowywanych w nich produktów. Jednak w mojej opinii kluczowe jest zadbanie o odpowiednie szkolenia dla pracowników takich magazynów. Muszą oni znać wszelkie procedury zabezpieczeń i systemy reagowania na określone sytuacje, powinni doskonale rozumieć swoje obowiązki, stosować się do swoich uprawnień i być czujni na sytuacje potencjalnego ryzyka.

Operatorzy logistyczni powinni wdrażać wieloetapowe i – co kluczowe – cykliczne szkolenia dla swoich pracowników ze zróżnicowanych zakresów: kontroli jakości, obsługi systemów zabezpieczeń czy nowych metod zabezpieczania towarów na czas transportu.

Do zadań pracowników należy także kontrola jakości, mająca wpływ nie tylko na bieżącą pracę w magazynie, ale także na sklepy, e-sklepy i na klienta końcowego. To dzięki szybkiemu działaniu, optymalizacji codziennych zadań oraz zapobieganiu powstawania błędów można prowadzić sprawną logistykę dla klientów tej branży. Kontrola jakości to nie tylko nadzór nad procesami, ale także dążenie do nieustannego doskonalenia, zwiększania efektywności operacyjnej oraz unikania błędów.

W magazynach TECH wiele procesów jakościowych poddanych jest digitalizacji.

Narzędzia cyfrowe pomagają między innymi w sprawdzaniu jakości stocku w procesie przyjęcia, sklasyfikowaniu parametrów produktu oraz wyborze odpowiedniego miejsca w magazynie. Wspierają także w określeniu odpowiedniego modelu pakowania, zabezpieczenia i wielkości paczki/palety. To dzięki zaawansowanym narzędziom możemy w czasie rzeczywistym weryfikować poziom utrzymania określonych standardów, dokonywać szybkich kontroli czy audytów, procesować reklamacje czy prowadzić regularne szkolenia lub testy dla pracowników.

Dodatkowe usługi logistyczne w magazynie

Operator logistyczny obsługujący klientów z branży TECH powinien zapewnić szereg dodatkowych usług, koniecznych dla sprawnej obsługi produktów oraz działania sklepów i e-sklepów.

Do zadań operatora w magazynie należą także:

– odświeżanie produktów (np. modemów) i przepakowywanie do nowych opakowań,

– podstawowe usługi diagnostyczne, w tym przywracanie ustawień fabrycznych, aktualizacja oprogramowania, wgrywanie dodatkowych aplikacji,

– podstawowa naprawa wadliwych urządzeń,

– assembling – tworzenie zestawów produktowych na życzenie klienta,

– obsługa zwrotów i reklamacji.

Zabezpieczenia transportowe odgrywają w logistyce TECH kluczową rolę. Musimy zadbać nie tylko o właściwie przygotowanie produktów do transportu – tak aby z jednej strony nie zostały poddane uszkodzeniom mechanicznym, z drugiej zaś nie zostały narażone na kradzieże i włamania – ale także o śledzenie całej ścieżki spedycji. To dlatego operatorzy logistyczni współpracują wyłącznie z certyfikowanymi spedytorami, mającymi doświadczenie w obsłudze przesyłek TECH.

Przygotowanie do transportu

Przesyłki powinny być dobrze zabezpieczone, odpowiednio rozplanowane i umocowane w przestrzeni ładownej. Zazwyczaj pakuje się je w kartony, folie, plomby, blokady, następnie palety lub skrzyniopalety. Sam transport powinien posiadać automatyczny system zamków elektronicznych, a także blokady i plomby.

Monitorowanie przesyłki, trasy i pracowników

Konieczne jest wykorzystania systemów monitorujących śledzenie transportu. Systemy trackingu w trybie on-line generują wielodanowe raporty, informujące nas o statusie naczepy, ciągnika, przerwach w transporcie itd. Stosuje się ponadto kamery monitorujące transport i sprzęt, chipy na urządzeniach elektronicznych, specjalnie nadane numery seryjne sprzętów, systemy alarmowe, a także czujniki ruchu. Nierzadko klienci decydują się na stosowanie kilku systemów monitoringu, aby zapewnić najwyższe bezpieczeństwo transportowanym towarom.

Pracownicy obsługujący transport powinni przejść specjalistyczne szkolenia, także w zakresie reagowania na nieprzewidziane sytuacje. Standardem są podwójne zespoły kierowców, a coraz częściej także eskorty bezpieczeństwa.

Ubezpieczenie

Rzecz jasna, że przesyłki powinny być ubezpieczone. Nie wystarczy jednak wykupienie standardowego ubezpieczenia kurierskiego. Najlepiej podpisać umowy z najbardziej doświadczonymi międzynarodowymi firmami z Europy czy świata, specjalizującymi się w obsłudze ubezpieczeniowej towarów high value, a polisy powinny uwzględniać każdy etap drogi transportowej.

Aspekty prawne

Oczywiście nie można zapomnieć o zgodności z prawem międzynarodowym i procedurami celnymi. Poza rozpoznaniem i dostosowaniem się do obowiązującego w danym regionie ustawodawstwa, warto rozważyć korzystanie ze składów celnych. Clenie towaru dopiero, gdy pojawia się na nie zapotrzebowanie, umożliwia optymalizację należności celno-podatkowych. Przewodnicy międzynarodowi na terenie Polski, Unii Europejskiej, Europy i świata muszą ponadto spełnić szereg norm prawnych i wytycznych.

Dodatkowe zadania logistyki TECH

Konsulting logistyczny

Doświadczeni operatorzy zaczynają współpracę z klientami od wieloetapowego doradztwa. Zespoły specjalistów, wdrożeniowców, planistów, szefów spedycji, prawników i testerów pracują wspólnie, aby wybrać najbardziej optymalne rozwiązania w zakresie magazynowania, spedycji, obsługi wielokanałowej, a także jakości czy analizy danych. Dzięki temu są w stanie wspólnie z klientami wypracować właściwe ścieżki, procedury i mogą działać wspólnie na rzecz zadowolonego klienta ostatecznego.

Logistyka dla lokalnych rynków

Klienci z branży TECH mają względem marki wysokie wymagania, które są związane nie tylko z jakością produktów, ale też z dopasowaniem całego procesu zakupowego do ich potrzeb oraz zwyczajów kulturowych. Proces dostosowywania przez operatora logistycznego produktów i opakowań do rynków lokalnych, czyli countrymization, staje się kluczowy dla zapewnienia satysfakcji klienta końcowego. Countrymization w tym obszarze może oznaczać coś jeszcze – operatorzy logistyczni biorą bowiem na siebie także zadania wgrywania czy aktualizacji oprogramowania gier czy aplikacji na dany kraj.

Poza oczywistym pakowaniem produktów do opakowań, na których użyto języka konsumenta, należy też pamiętać o dodaniu odpowiedniej instrukcji obsługi i informacji prawnych. W zależności od kraju, sprzęty mogą się różnić przypięciami, wtyczkami, kablami, częstotliwościami czy wersjami oprogramowania.

Planowanie i szybkie reagowanie

Na skutek pandemii Covid-19 braki lub opóźnienia w dostawach komponentów do produkcji elektroniki, a także przerwane łańcuchy dostaw stały się kluczowym problemem dla firm z branży TECH.

Jeśli fabryki opierały się na jednym dostawcy oraz na jednym modelu czy drodze transportu – można na 99 proc. przewidzieć, że zachwiało to ich procesami – na wielu poziomach. Już dziś koncentracja dostawców w jednym regionie zaczyna być postrzegana jako ryzyko.

To dlatego coraz więcej firm kładzie duży nacisk na lepsze planowanie, dywersyfikację dostawców i udoskonala swoje procedury, standardy i systemy reagowania na nieprzewidziane sytuacje, a także opracowuje rozwiązania odporne na ryzyka (resilient supply chain).

Kryzys wymusza podejmowanie szybkich decyzji szczególnie w budowaniu odporności łańcucha dostaw. Przedsiębiorstwa muszą nauczyć się sprawnie rozpoznawać nowe sygnały płynące z rynku i odpowiednio je analizować, aby uniknąć nadmiernych zatorów czy strat.

Tylko współpraca z doświadczonym operatorem jest w stanie zapewnić stabilność działania firm z branży TECH, bezpieczeństwo ich produktów i jakość obsługi klienta ostatecznego.

Przemysław Klich

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *