Mapowanie warunków środowiskowych w przestrzeni magazynowej

Dozór i stała kontrola temperatury to jeden z najważniejszych czynników funkcjonowania magazynów dla logistyki healthcare. Wiele produktów wymaga stałej kontroli temperatury, która bezpośrednio przekłada się na bezpieczeństwo produktów oraz minimalizację strat. Czym jest mapowanie, dla jakich produktów jest konieczne i jak wygląda jego proces?

Transport produktów leczniczych. Wymagania

Transport produktów leczniczych to jedno z największych wyzwań branży logistyki. Odpowiedzialność za produkt i bezpieczeństwo odbiorcy docelowego jest najważniejszym celem każdego operatora. Do spełnienia jednak mamy znacznie więcej obowiązków, regulacji prawnych i kryteriów.