Ekologia w magazynie

Jeszcze kilka lat temu nikt nie mówił o ekologii w magazynie. Ostatnia dekada zmieniła wszystko – podejście najemców, operatorów logistycznych i samych klientów. Wszak odpowiedzialne firmy to takie, które – o ile to możliwe – na każdym etapie łańcucha dostaw starają się wprowadzać bardziej zrównoważone środowiskowo rozwiązania. Jaki zatem powinien być ekologiczny magazyn?

Ekologia w magazynie zaczyna się od samego budynku i zastosowanych w nim proekologicznych rozwiązań. O ile niegdyś najemca miał do wyboru gotowe rozwiązania, o tyle obecnie standardem stało się dostosowywanie powierzchni magazynowych nie tylko do charakteru projektu, obsługiwanego wolumenu lub klienta, ale także do specyficznych wymagań ekologicznych lub środowiskowych. Operatorzy logistyczni, wiążąc się umowami z deweloperami na wiele lat, zaczęli oczekiwać wprowadzenia dodatkowych inwestycji w magazyn. Co więcej są w stanie za nie dodatkowo zapłacić, aby wprowadzone ulepszenia były nie tylko argumentem wizerunkowym dla ich klienta, ale aby ekologiczność użytkowanej powierzchni była faktem.

Jak podaje raport „Industrial Goes Green”, przygotowany przez firmę Cushman & Wakefield[1], świadomość najemców w zakresie eko-rozwiązań znacznie wzrosła w ostatnich latach i aż 80 proc. dopytuje lub wymaga od deweloperów zastosowanie konkretnych środowiskowych rozwiązań przed wynajmem powierzchni. Są to głównie międzynarodowe firmy lub fundusze inwestycyjne, dla których realizacja „zielonej polityki” firmy oznacza nie tylko zapisy w statutach, ale faktyczne zobowiązania wobec ich interesariuszy.

Wzrost popularności takich certyfikatów jak BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) czy LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), potwierdzających zaprojektowanie powierzchni magazynowej zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju potwierdza, że nastąpiła zmiana myślenia wszystkich podmiotów działających na tym rynku: deweloperzy muszą budować ekologicznie, najemcy, w tym operatorzy logistyczni, chcą pracować w takich właśnie magazynach i dostarczać swoim klientom najwyższych standardów.

Ekologia i oszczędności

Do niedawna wydawało się, że ekologia tylko kosztuje, a atuty wdrażania w firmie rozwiązań eco-friendly są wyłącznie wizerunkowe. Obecnie wiemy już, że koszty poniesione na „zielone rozwiązania” w magazynie, zwracają się po kilku, kilkunastu latach. Obiekty magazynowe, a zwłaszcza te dostosowane do potrzeb operatora logistycznego, w perspektywie długoterminowej przynoszą realne oszczędności w rachunkach. Fotowoltaika, odpowiednia izolacyjność ścian, doświetlenie dodatkowym światłem dziennym, pompy ciepła, odzyskiwanie ciepła ze sprężarek powietrza to tylko wybrane rozwiązania, które przyczyniają się m.in. do lepszej izolacji magazynu, a co za tym idzie – do oszczędności energii, a w dalszej perspektywie – do bycia tańszymi w eksploatacji. Reguła jest prosta – koszty inwestycji w ekologiczny magazyn opłacają się przy dłuższym niż 5 lat czasie najmu powierzchni. Wówczas bowiem jakość obiektu przekłada się na realne oszczędności płynące z jego użytkowania.

Jakie „zielone” elementy można zastosować w magazynie pokazuje poniższa infografika.

Ekologiczny e-commerce?

O tym, czy logistyka e-commerce może być bardziej eko pisałam już tutaj: https://blog.arvato.pl/logistyka-zwrotna-czy-ekologiczna-logistyka-jest-mozliwa/

Obecnie, kiedy e-commerce jest na fali wznoszącej, pytanie o to czy może być bardziej zielony jest po prostu źle postawione. Powinniśmy bowiem zapytać nie „czy”, ale „jak” sprawić, aby taki był. Wszystko zaś zaczyna się w magazynie. O tym, jak sprawić, aby sam budynek i zastosowane w nim technologie były bardziej oszczędne środowiskowo już pisałam, przejdźmy teraz do kolejnych aspektów obsługi e-sklepów.

Współpraca operatora logistycznego z klientem, którego obsługuje jest kluczowa przy wdrażaniu rozwiązań ekologicznych w łańcuchu dostaw. Nierzadko jest bowiem tak, zwłaszcza w przypadku globalnych marek, że ich precyzyjnie określona polityka w zakresie zrównoważonego rozwoju i ograniczenia wpływu na środowisko jest główną wytyczną, którą musi u siebie zastosować operator. Często jednak to do niego należy upraktycznienie tych zapisów na rzecz konkretnych procesów magazynowych. Z kolei w przypadku mniejszych graczy operator ma także rolę edukacyjną i bezpośredni wpływ na kształtowanie świadomości swoich klientów.

Jeśli posiadamy już ekologiczny budynek magazynowy, stojący w odpowiednim miejscu, powinniśmy przyjrzeć się naszym procesom. Najlepsza byłaby oczywiście całkowita automatyzacja magazynu, ale nie jest to jednak rozwiązanie do zastosowania we wszystkich branżach.

Zmiana zaczyna się od podstaw

Każdy, nawet najlepiej zaplanowany proces, jest realizowany przez nas samych i naszych pracowników. Dlatego zielona polityka w magazynach nie może istnieć tylko na papierze, ale powinna być zrozumiana i z pełną świadomością i zaangażowaniem wdrażana przez osoby pracujące w magazynach. Nie stanie się tak jednak bez edukacji i pokazania, jak małe zmiany każdego z nas mają wielki wpływ na nasze otoczenie, środowisko i klimat. Nie wdrażajmy zmian, jeśli nie umiemy wytłumaczyć pracownikom, co z nich wyniknie. Wyjaśniajmy, dlaczego zdecydowaliśmy się np. na inny sposób sortowania odpadów, zrezygnowaliśmy z drukowanych dokumentów lub w jakim celu stosujemy wielorazowe. Taka postawa z pewnością zbuduje naszą współodpowiedzialność.

Edukacja powinna dotyczyć także klientów ostatecznych, robiących zakupy przy użyciu komputerów lub smartfonów i oczekujących w domu na przesyłkę. Z jednej strony bowiem rośnie ich świadomość ekologiczna, z drugiej jednak – procesy realizacji zamówień są dla nich zupełnie niezrozumiałe. Firmy, które świadomie realizują „zielona logistykę”, mają zatem szansę edukacji i pokazania, że są odpowiedzialne na każdym etapie łańcucha dostaw, a co za tym idzie, budowania swojego dobrego wizerunku i lojalizacji swoich klientów.

Ekonomia czy ekologia

Argumenty na rzecz wdrażania prośrodowiskowych rozwiązań w magazynie są zróżnicowane. Działamy w biznesie, dlatego nie powinno dziwić powiązanie inwestycji w ekologię z myśleniem o oszczędnościach, które mogą z nich wynikać.

Aż 89 proc. klientów stosujących tzw. PropTech w magazynach (czyli nowoczesne technologie na rzecz środowiska), dostrzega ich korzyści – wynika z raportu SEGRO pt. „PropTech na rynku magazynowym”[2]. Przedsiębiorcy podkreślają korzyści ekonomiczne (optymalizacja kosztów), ale i ekologiczne; przede wszystkim jednak te, które – w perspektywie długoterminowej – realizują ich strategie zrównoważonego rozwoju. Bycie świadomym i odpowiedzialnym podmiotem ma bowiem walor nie do przecenienia.

 

[1] Industrial Goes Gree. Zielone rozwizania najczęściej stosowane w Polsce, Cushman&Wakefield, 2020.

[2] „PropTech na rynku magazynowym”, SEGRO we współpracy z miesięcznikiem Eurobuild CEE, 2019.

Jadwiga Żurek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *