Specjaliści w obszarze cyfrowego łańcucha dostaw

Cyfryzacja coraz mocniej wkracza do sektora logistycznego. Postępowe technologie są od dawna podstawą strategii jednostki Arvato SCM Solutions.

Kompletowanie zamówień z wykorzystaniem specjalnych okularów, zautomatyzowane systemy transportu i łańcuchy dostaw bazujące na danych – to tylko niektóre przykłady pokazujące, w  jakim stopniu technologie cyfrowe zmieniają logistykę. Spółka Arvato dostrzegła tę transformację na wczesnym etapie i uznała cyfryzację za jeden ze swoich strategicznych celów, tak aby stać się „firmą zarządzającą łańcuchem dostaw najsilniej na świecie zorientowaną na klienta, dane oraz środowisko IT”. – Boris Scholz, członek Zarządu w Arvato SCM Solutions.

Większa elastyczność niższym kosztem

„Przyszły łańcuch dostaw będzie dużo bardziej cyfrowy i inteligentny, niż jesteśmy w stanie sobie wyobrazić” – twierdzi Boris Scholz, członek Zarządu w Arvato SCM Solutions. Oczywiście cel logistyki, tj. dostawa towarów do odbiorcy, pozostanie u swoich podstaw procesem fizycznym. Jednak różnorodne etapy poprzedzające dostawę i następujące po niej są w coraz większym stopniu kształtowane przez technologie cyfrowe. Według badania przeprowadzonego przez jednostkę Arvato SCM Solutions dla sprzedawców detalicznych i konsumentów oznacza to wiele korzyści. Na podstawie badania wiadomo, że ucyfrowienie łańcucha dostaw przekłada się na nawet o 25 procent krótszy czas reakcji na zmiany popytu na rynku i na nawet o 110 procent wyższe marże w porównaniu z tradycyjnymi procesami. Oznacza to zatem większą elastyczność niższym kosztem.

Rozwiązania dopasowane do indywidualnych potrzeb dzięki danym

Najważniejszym zasobem tego wysoce wydajnego systemu logistycznego są dane – pochodzące od producentów, sprzedawców detalicznych i konsumentów. Na ich podstawie można zdobyć wiedzę niezbędną do perfekcyjnego planowania łańcucha dostaw za pomocą najwyższej klasy programów analitycznych. „Od pewnego czasu gromadzimy duże ilości danych. Jednak dopiero teraz zaczęliśmy z nich korzystać przy opracowywaniu rozwiązań dostosowanych do wymagań Klientów” – wyjaśnia David Engel, dyrektor ds. rozwoju w obszarze telekomunikacji w Arvato SCM Solutions. „Łańcuchy dostaw są teraz zdolne nie tylko do reagowania, ale również do przewidywania oczekiwań sprzedawców detalicznych i konsumentów oraz do automatycznego inicjowania w  coraz bardziej efektywny sposób niezbędnych kroków” – dodaje Boris Scholz. Tak oto międzykanałowa, zintegrowana realizacja zakupów staje się standardem. Dokładnie to kryje się pod popularnym pojęciem „omnichannel”.

Zautomatyzowane procesy

Jednostka Arvato SCM w coraz większym stopniu polega na asystentach cyfrowych w zakresie realizacji procesów logistycznych. Na przykład: w Landsberg wykorzystywany jest system transportu bez kierowców, a odbiór przychodzących towarów zostanie wkrótce zautomatyzowany. W Düren testowany jest system zautomatyzowanych regałów, a  w  Gütersloh Pracownicy używają okularów danych do szybszego znajdowania i  kompletowania zamówionych produktów. Spółka Arvato wykorzystuje rzeczywistość wirtualną i rozszerzoną w rozwiązaniach dla przemysłu motoryzacyjnego, np. aby umożliwić klientom wirtualną konfigurację wymarzonego samochodu lub pomóc inżynierom w wyszukiwaniu ukrytych źródeł błędów w pojazdach.

Leszek Gawinowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *