Logistyka w branży sportowej

Znacząco rosną zakupy odzieży i akcesoriów sportowych przez Polaków. Prawie połowa z nas kupiła te kategorie produktów przez internet. To duże obciążenie dla działów logistyki lub operatorów logistycznych firm sportowych lub outdoorowych. Jak zatem wygląda logistyka w tej branży?

Branża sportowa – logistyka

Logistyka odzieży sportowej oraz obuwia treningowego przez internet boryka się z tymi samymi problemami co cała branża fashion. Na branżę sportową wpływ mają bez wątpienia: nieprzewidywalność trendów, stosunkowo krótki cykl życia produktu, częste zmiany asortymentu, duża konkurencja i globalny łańcuch dostaw. Z kolei logistyka sprzętu i akcesoriów sportowych to już odmienny temat. Kluczowy jest przede wszystkim odpowiednio zaplanowany proces kompletacji.

Istotne elementy łańcucha w branży sportowej

Sposób organizacji łańcucha dostaw w branży sportowo-outdoorowej zależy głównie od rodzaju towarów (odzież, obuwie, akcesoria, wysokogabarytowe sprzęty), rodzaju uprawianych sportów, ale także od kategorii obsługiwanych klientów (B2C – klient ostateczny lub B2B – sklepy stacjonarne).

Proces logistyczny, który powinien zostać wdrożony dla multibrandowej firmy sportowej powinien oczywiście uwzględnić kompletną drogę produktu – od przyjęcia towaru, przez magazynowanie i kompletację zamówień, aż do wysyłki do klienta lub sklepu.

Towar przyjmowany do magazynu powinien trafić tam do odpowiedniej strefy. Zależy to, jak zorganizowana jest przestrzeń składowania z jej specyficznymi założeniami ilościowymi lub funkcjonalnymi. To tutaj powinien odbyć się podział towaru na ten do dystrybucji B2C lub B2B, ten, przeznaczony do magazynowania lub niewymiarowy.

Logistykę produktów sportowych możemy podzielić na trzy grupy:

  1. Pierwszą z nich są firmy, które skupiają się wyłącznie na odzieży sportowej i małych akcesoriach (np. 4F, Sizeer, Nike itd.) i w procesie magazynowania towarów stosują głównie rozwiązania półkowe na regałach metalowych.
  2. Kolejną grupą są wyspecjalizowane firmy, sprzedające wybrane grupy asortymentowe, na przykład: rowery, deski snowboardowe, sprzęt do ćwiczeń w domowej siłowni, które w sposobie magazynowania wymagają głównie wysokiego składu i charakteryzuje je składowanie blokowe.
  3. Trzecią z kategorii reprezentują firmy, prowadzące sprzedaż w formacie hipermarket, do których należy np. Decathlon, które sprzedają zarówno odzież i obuwie sportowe, mniejsze sprzęty i akcesoria oraz wielkogabarytowe produkty, takie jak bieżnie czy kajaki. Te firmy muszą prowadzić magazynowanie w modelu mieszanym – niskiego i wysokiego składu.

W branży sportowej zachodzi zarówno tradycyjne magazynowanie i dystrybucja (sektor B2B). Procesy te opierają się na znormalizowanych jednostkach (paleta, karton zbiorczy, zgrzewka etc.).  Operator musi maksymalnie wykorzystać pojemność magazynu, jak i procesy „zwinne”, czyli taki model magazynowania, w którym ze względu na wprowadzenie małych jednostek (sztuka produktu), organizacja magazynu (np. z półkami umożliwiającymi natychmiastowy dostęp) musi zostać zachowana. Operatorzy logistyczni muszą w tej branży zmierzyć się z koniecznością zapewnienia elastyczności. Dotyczy to skalowalności powierzchni magazynowej, jak i dziennej wydajności poszczególnych procesów.

System zarządzania magazynem

Stosowany WMS (system zarządzania magazynem) powinien posiadać takie opcje, aby móc szybko potwierdzić prawidłowość danej dostawy (ilość oraz jakość). Pozwala wskazać również miejsce w magazynie lub w części przeznaczonej do ostatecznej wysyłki do sklepów. Tutaj możliwa jest opcja przechowywania całych kartonów produktowych.

Stosowany system musi uwzględniać specyficzne plany kompletacji, a następnie sortowania produktów danej marki pod kątem obowiązującego sezonu lub trendu.  Ostatnim ważnym aspektem dostosowania systemu do potrzeb danej firmy z branży sportowej jest przygotowanie zamówień do wysyłki. Niektóre e-sklepy stosują bowiem osobną kompletację dla danych kategorii towarowych, odpowiadających na przykład różnym dziedzinom sportu. Oczywiście proces zamyka konieczność generowania odpowiednich dokumentów transportowych oraz etykiet do wysyłki towaru.

Kompletacja zamówień logistycznych

Proces kompletacji to jedno z najważniejszych elementów całego procesu logistycznego dla branży sportowej.

Może się on odbywać – w zależności od składowanych towarów – w strefach wysokiego lub niskiego składowania. Te z kolei powinny być podzielone na precyzyjne strefy, na przykład: w tzw. „niskim składzie”: dział sortowania artykułów odzieżowych przeznaczonych do e-sprzedaży, dział obuwia, dział akcesoriów; zaś w składzie „wysokim”: działy obejmujące np. palety ładunkowe z określonym rodzajem sprzętu (np. rowery, fitness, etc.) np. z podziałem na aktualny sezon (lato/zima).

Nie tylko rozwiązania magazynowe dla opisanych powyżej kategorii firm z branży sportowej są mocno zróżnicowane. Także sam proces konfekcjonowania znacząco się różni. W przypadku pierwszej kategorii firm stosujemy podobne rozwiązania jak w przypadku odzieży. W magazynach wykorzystuje się wózki pickingowe, a produkty pakuje do kartonów. Druga kategoria, uwzględniająca składowanie blokowe, musi wykorzystywać już podnośniki i wózki widłowe. Jeśli zaś magazyn obsługuje klientów multiasortymentowych (model trzeci), stosuje się w nim nie tylko odrębne strefy składowania, ale także dedykowane modele konfekcjonowania.

Cały proces kompletacji odbywa się podobnie jak w innych branżach. Pracownicy otrzymują polecenia kompletacji (za pomocą listy bądź poleceń głosowych). Mając dostęp do pozycji asortymentowych do pobrania, ich ilości oraz lokalizacji pracownicy pobierają odpowiednią ilość towaru i układają ją w pojemnikach (lub – w przypadku towarów ponadgabarytowych – na paletach).

Pakowanie produktów w branży sportowej

Po dostawie, magazynowaniu i komisjonowaniu przychodzi czas na pakowanie. O ile w przypadku odzieży, obuwia i akcesoriów sportowych z pakowaniem nie ma problemu. Pojawia się on w przypadku produktów niewymiarowych lub wysokogabarytowych mogą pojawić się schody.
Każdy z kurierów ma precyzyjnie określone swoje wymiary dla przesyłek standardowych. Są to wymiary podstawy i wysokości palet, a także kryteria uznawania przesyłki za tzw. „gabaryt”.

Waga gabarytowa / wymiarowa / objętościowa określa paczkę, której waga liczona jest w następujący sposób: dł. x szer. x wys. / przez 5000 (lub 6000 – taki podzielnik stosuje np. DPD). Jeśli przesyłka nie mieści się w określonych wymiarach (gabarytach), określa się ją jako niestandardową.  Przesyłki takie wymagają innego przygotowania, a później traktowania podczas procesu transportowego. Każda firma kurierska inaczej określa swoje kryteria decydujące o tym, czy przesyłka wchodzi w kategorię „niestandardowej”. Są nimi np. ponadstandardowe wymiary, nieregularne kształty, waga, wyższa niż standardowej paczki lub rodzaj opakowania. Może to utrudnić transport, zwłaszcza pod kątem pracy automatycznego sortera.

Wyzwania jakie stawia branża sportowa

Na operatorach logistycznych obsługujących branżę sportową i outdoorową ciążą duże wyzwania, które dotyczą przede wszystkim doskonałego zarządzania magazynem. Począwszy od przyjęcia, składowanie i kompletację towaru, aż po jego pakowanie, wydanie i transport.

Branża sportowa to szereg niełatwych zadań stojących przez branżą logistyczną. Zmusza ona operatorów do bezbłędnego planowania procesów, odpowiedniego zabezpieczenia wybranych produktów oraz inwestycji w dobre systemy WMS.

W poniższy artykule znajdziesz informacje, jak radzi sobie branża sportowa w e-commerce:

Przemysław Klich

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *