Śledzenie przesyłek transgranicznych

Kluczowe wyzwania przy wchodzeniu na rynek CBEC (cross-border e-commerce) związane są z logistyką: utrzymanie niskich kosztów i szybkiego czasu dostaw, zarządzanie zwrotami i paczkami niedoręczonymi oraz sprawne odprawy celne. Wśród nich znajduje się tracking przesyłek.

Śledzenie przesyłek – tracking

Dystrybucja i logistyka „ostatniej mili” to ważne wyznaczniki kreujące pozytywne „customer experience”. Dlatego m.in. tracking (śledzenie przesyłek i paczek) przekładają się na wzrost poziomu satysfakcji z obsługi, umacnianie lojalności klienta końcowego i – w efekcie – podnoszące zyski e‑sklepu.

Nie zawsze jednak udaje się dostarczyć klientom dobre doświadczenia, zwłaszcza w handlu transgranicznym – głównie z powodu różnych standardu funkcjonowania procesów, rozwiązań  technologicznych czy też wielu uczestników czy partnerów biznesowych, którzy to środowisko współtworzą i w nim funkcjonują.

Dlaczego śledzenie paczek i przesyłek to wyzwanie?

Istnieje kilka możliwości wyboru operatorów przesyłek w CBEC. Można zdecydować się na dużych, globalnych kurierów czy operatorów pocztowych, prywatnych dostawców lokalnych lub firmy integrujące usługi logistyczne (w tym magazynowanie i dystrybucję na poziomie lokalnym oraz/i międzynarodowym).

 

Najczęściej wybierane modele integracji to 4PL i 5PL.
4PL (ang. Fourth Party Logistics, czyli Integrator Procesów Logistycznych) to integrator, który łączy zasoby, możliwości i technologię własną oraz innych organizacji. Dzięki temu może projektować, budować i realizować rozwiązania dla całego łańcucha dostaw, czyli koordynować realizację procesów od dostawców surowców aż do ostatecznych nabywców. Natomiast 5PL (ang. Fifth Party Logistics) w pełni integruje usługi logistyczne. Oznacza to, że zarządza łańcuchem dostaw na poziomie strategicznym dostarczając rozwiązania na całym łańcuchu dostaw. Łączy się metody 3PL i 4PL, kontrolując wszystkie operacje przy użyciu technologii informatycznych.

W logistyce handlu transgranicznego często bierze udział wielu kooperantów, wyzwaniem bywa identyfikacja przesyłek w sytuacji, w której każdy z partnerów logistycznych używa różnych sposobów numerowania paczek lub systemu nadawania statusów przesyłce. Aby z powodzeniem realizować usługi i śledzić dostawy w handlu transgranicznym, konieczne jest posiadanie i rozwijanie kompetencji operatora w obszarze 5PL wraz z BI i Big Data obejmujących elastyczną integrację systemów używanych przez podwykonawców, przewoźników czy nowo dołączających partnerów biznesowych.

Kluczowe jest zatem wykorzystanie odpowiednich systemów i dopasowanej do potrzeb określonej infrastruktury w danym „miejscu styku” kolejnych procesów czy etapów realizacji. Lokalizacja konkretnej przesyłki odbywa się coraz częściej z wykorzystaniem technologii RFID zapewniającej śledzenie w czasie rzeczywistym, która wypiera starsze rozwiązania, takie tak skanowanie kodów 2D (kreskowych lub DataMatrix) w punktach przeładunkowych.

Dostawa towaru – jak spełnić oczekiwania klientów

Klienci rzadko mają świadomość skomplikowania procesów, dzięki którym przesyłki finalnie trafiają do ich drzwi. Choć są one dostarczana przez różne podmioty, klienci oczekują komunikacji z jedną firmą, dostępu do informacji o aktualnym etapie procesowania paczki na jednej stronie internetowej oraz otrzymywania komunikatów SMS lub drogą mailową – oczywiście w swoim języku.

Ważne, by przed finalizacją transakcji powiadomić wcześniej klienta, jeśli planuje zakup produktu, który wymaga dodatkowych pozwoleń czy procedur przy wysyłce do jego kraju.  Nabywcy nie zawsze są odpowiednio poinformowani o przepisach zawiązanych z zakupem  produktów zagranicą, a przez to zaskoczeni koniecznością zapłacenia podatku i cła w przypadku produktów zakupionych na przykład poza EU. Jeśli nie informujemy klientów bezpośrednio w trakcie zamówienia o tym, kiedy zapłacą cło czy VAT i w jakiej wysokości, możemy spowodować spadek satysfakcji związanej z zakupem. W takim przypadku zadowolenie może podnieść profesjonalna komunikacja kuriera z klientem, która powinna być sprawna, przyjazna i maksymalnie uproszczona, co umożliwiają elastyczne rozwiązania systemowo-sieciowe z poziomu 5PL.

Dla klientów istotna jest również możliwość śledzenie paczki w czasie rzeczywistym, dzięki któremu mogą zaplanować odbiór – a jeśli nie będzie on możliwy w danym czasie lub miejscu, przekierować go lub przełożyć na inną godzinę. Warto, by kurierzy zapewniali elastyczność i wspierali klientów w komfortowym odbiorze przesyłki.

Jak wybrać partnera logistycznego?

Na jakie aspekty warto zwrócić w wyborze operatora międzynarodowej dystrybucji przesyłek?

  • Posiadanie globalnej sieci centrów dystrybucyjnych, rozdzielni i sortowni czy zintegrowane zarządzanie z poziomu 5PL różnymi biznesowymi partnerami współpracującymi
  • Elastyczność dostaw (door-to-door, punkty odbioru, dostawy wieczorne, możliwość przekierowania lub zmiany dnia dostawy)
  • Obsługa zwrotów i reklamacji
  • Technologia zapewniająca przejrzystość łańcucha dostaw
  • Doświadczenie, które pozwoli zaprojektować najbardziej efektywny i elastyczny proces
Jadwiga Żurek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *