Zgody marketingowe

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w formularzu przez firmę: ARVATO POLSKA z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000007209, wysokość kapitału zakładowego: 19.326.500 zł, NIP: 5270203276 w celach marketingowych.

Zgoda na otrzymywanie newslettera

Wyrażam dobrowolną zgodę na otrzymywanie od spółki pod firmą: ARVATO POLSKA z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000007209, wysokość kapitału zakładowego: 19.326.500 zł, NIP: 5270203276 drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie w formularzu adres e-mail newslettera mogącego zawierać informacje o ofertach pracy, praktykach i stażach, dostęp do materiałów edukacyjnych, bieżących wydarzeniach, zaplanowanych wykładach i warsztatach oraz informacji handlowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez ww. spółkę w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.