Czy multichannel jest passe? – zobacz raport

Arvato SCM Solutions wraz z zespołami konsultantów firm E&Y i Parthenon na podstawie ponad 1500 analiz zachowań zakupowych klientów na rynku niemieckim (online i offline) przygotowało raport poświęcony zagadnieniu wielokanałowości.

Raport poddaje ocenie nie tylko perspektywę klienta, jego preferencji zakupowych w różnych kanałach, ale przede wszystkim wskazuje kierunki rozwoju dla samych biznesów, sprzedaży, marketingu i obsługi klienta.

Z raportu dowiesz się, że:

  • obecność w wielu kanałach (z perpektywy klienta) wcale nie jest „must have”
  • stosowanie polityki wielokanałowej sprzedaży oraz obsługi klienta wiąże się ze zobowiązaniem dostarczenia jakości w każdym z kanałów, który zostanie wdrożony,
  • oczekiwania klienta względem obsługi w danym kanale zdecydowanie się różnią,
  • przy podejmowani decyzji o rozwijaniu danego kanału (offline-online; online-offline) należy wykonać dokładne analizy socjodemograficzne i rozpisać modele zakupowe,
  • dane zachowań klientów w jednym kanale (online lub offline) powinny być wykorzystywane crossowo (trend in-data-store),
  • właściwie wdrażana strategia obecności w online i offline w branży fashion, uwzględniająca takie elementy współpracy międzykanałowej jak: zatowarowanie, unikanie sytuacji out-of-stock czy przewidywanie zapotrzebowania na określony produkt w danym kanale, z pewnością przyczyni się do wzrostu sprzedaży

 

Leszek Gawinowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *