Outsourcing logistyki – obawy i korzyści

Coraz więcej polskich firm wybiera outsourcing usług logistycznych. Przez ostatnią dekadę liczba podmiotów wybierających ten model wzrosła prawie 5-krotnie. To trend związany jest z świadomymi decyzjami przedsiębiorców, aby skoncentrować się na swoim core biznesie.

Logistyka fulfillment

Nie bez znaczenia dla rozwoju usługi fulfillment w Polsce jest zainteresowanie naszym krajem, szczególnie ze strony krajów z Europy Zachodniej. Dzięki strategicznemu położeniu Polski, nadal niższym kosztom obsługi, a także wysokiej jakości usługom, jesteśmy atrakcyjną destynacją do lokowania magazynów logistycznych i obsługi rynku europejskiego. Zapotrzebowanie na usługę fulfillment napędza również rozwój wielu firm oferujących rozwiązania magazynowe. Od regałów magazynowych, poprzez pojazdy logistyczne, po systemy automatyzacji i rozwiązania IT.

Obawy związane z outsourcingiem

Mimo większego zainteresowania usługą nadal jest grupa podmiotów które wciąż maja obawy związane z powierzeniem magazynu logistycznego, do których między innymi należą:

  • utrata kontroli: przedsiębiorcy obawiają się, że outsourcing ograniczy ich zdolność do nadzoru i szybkiego reagowania,
  • brak zaufania: budowanie zaufania do zewnętrznego partnera wymaga czasu i wysiłku, począwszy już od procesu sprzedażowego, poprzez ciągłe monitorowanie i zapewnienie wysokiej jakości usług, co jest kluczowe dla utrzymania długoterminowych relacji,
  • integracja systemowa: obawy dotyczą złożoności procesu integracji i potencjalnych kosztów.
  • koszty: niedoszacowanie budżetu oraz dodatkowe wydatki związane z outsourcingiem są częsta obiekcją e-sklepów

Pomimo tych obaw, outsourcing logistyki może przynieść wiele korzyści dla firm, w tym dostęp do nowoczesnych rozwiązań i optymalizację kosztów. Kluczowe dla sukcesu jest budowanie zaufania poprzez transparentność oraz współpracę przy projektowaniu procesów. Stałe monitorowanie wydajności i jakości usług przez ustanowienie odpowiednich wskaźników tak aby finalnie zapewnić zadowolenie i lojalność klientów.

Zalety outsourcingu

Korzystanie z usług fulfillment oferuje firmom e-commerce kluczowe korzyści, wpływając pozytywnie na efektywność i elastyczność ich działalności online:

  • Skupienie na kluczowych celach biznesowych: outsourcing logistyki pozwala przedsiębiorstwom koncentrować się na rozwijaniu sprzedaży i strategii marketingowych.
  • Dostęp do specjalistycznej infrastruktury: frmy zyskują skalowalność wraz odpowiednimi możliwościami magazynowymi i systemowymi.
  • Zaawansowane narzędzia IT
  • Raportowanie i analizę, co ułatwia monitoring operacji zarówno pod względem ilości, jakości jak i terminowości.
Leszek Gawinowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *